โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : พสน.ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,12:02  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,12:02  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..