โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม

นางสาวรอฮานา มะมาเร
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม