โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ประชาสัมพันธ์
แนวการปฎิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
สรุปการสนับสนุนเงินอุดหนุนสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายจากกองทุนคุ้มครองเด็ก แก่นักเรียนและครอบครัว ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คลิปวิดีโอ ประเภทนักศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คลิปวิดีโอ ประเภทนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 64
คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid - 18 สำหรับเด็กและวัยรุ่น12ปีขึ้นไป
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
สมุดลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
เชิญชวนผู้ปกครองและนักกเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
รณรงค์วันเอดส์โลก ปี 2564
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ระบบการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน เรื่องการยุติการรังแกภายในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 64
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ ๗๖)
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 64
จัดส่งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 64
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
การจัดเก็บภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64