โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ระบบการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน เรื่องการยุติการรังแกภายในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 64
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ ๗๖)
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 64
จัดส่งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 64
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
การจัดเก็บภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ขอเชิญผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์ก
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
เกร็ดความรู้ วันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ขอเชิญชวนครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันรณรงค์งดดื่มสุรา และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
เกร็ดความรู้วันอาสาฬหบูชา
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 64
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ขอร่วมเชิญชวนรณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้า ปี 2564
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On - Site) เป็นวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 64
การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 2564
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 64
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64