โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ด้วยกลุ่มแผนงานและงบประมาณ ขิรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และขออนุญาตเผยแพร่เอกสารดังฉบับนี้ด้วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 178 ครั้ง