โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ประชาสัมพันธ์
การเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ "เรียนรู้อยู่ที่บ้าน" โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์ ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ "เรียนรู้อยู่ที่บ้าน" โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 คือ
- โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบ KU Band รวมทั้งกล่องทรูวิชั่นส์ ช่อง 186 - 200*
- เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
- บนสมาร์ทโฟน แอพพลิเคชั่น DLTV
(*เฉพาะ DLTV 15 ช่องสัญญาณ ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้กำหนดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563)
■ สำหรับการออกอากาศผ่านทีวีดิจิตอล 17 ช่อง (สพฐ.15 ช่อง กศน. 1 ช่อง และอาชีวะ 1 ช่อง) จะเริ่มทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือถ้าสามารถกลับมาดำเนินการสอนได้ตามปกติก็ให้หยุดทดลองออกอากาศ ซึ่ง กสทช.จะแจ้งช่องออกอากาศให้ทราบต่อไป
ดาวโหลดข้อมูลได้ที่ https://dltv.ac.th/downloads

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 353 ครั้ง