โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนในการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศในช่วงเช้านักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ช่วงบ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
ในการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2565,19:12   อ่าน 85 ครั้ง