โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามโครงการ TSQP2
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาจากโครงการTSQP2 โดยนายณชัย เขมนิพันธ์และนางประภาศรี  อุยยาฐิติ ทีมโค้ชจากโครงการ TSQP2  
    โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,21:08   อ่าน 7 ครั้ง