โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓  โดยนายเจริญ  กระจ่างรสและนางพริ้มเพรา  บุปผา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,21:33   อ่าน 6 ครั้ง