โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
อบรมความรู้เรื่องการปลูกผัก Hydroponic
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโีงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ จัดอบรมการปลูกผัก Hydroponic ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,21:40   อ่าน 13 ครั้ง