โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบๆโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน และได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำจากเทศบาลบ้านส้องในการทำความสะอาด  ซึ่งจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,19:52   อ่าน 30 ครั้ง