โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔
วันทีี่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ นำโดยนายสมบูรณ์ เลิศกุลทิพย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและคณะของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,20:08   อ่าน 38 ครั้ง