โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
พ่นหมอกควัน ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกันดูแลความเรียบร้อยปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียนและได้มีการพ่นหมอกควันบริเวณภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันยุงลาย โดยกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลบ้านส้อง ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันยุง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,18:40   อ่าน 22 ครั้ง