โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและบำเพ็ญประโยชน์
นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ นำคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ และทางโรงเรียนได้จัดทำแบบฟอร์มลงนามถวายพระพร
แบบออนไลน์ เพื่อเชิญชวนผู้ปกครอง ครู นักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร 
ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน และเพจประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564,16:42   อ่าน 44 ครั้ง