โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
พ่นหมอกควันป้องกันยุงและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔   
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ นำโดยนางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์และคณะครู  ร่วมกับ
กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลบ้านส้อง ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันยุง ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,20:00   อ่าน 30 ครั้ง