โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนทุนนักเรียนเสมอภาค(กลุ่มรอยต่อ)
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์   ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
(กลุ่มรอยต่อ)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ / ค่าสมัครเรียน / ค่าเดินทางใน การสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๒๘ คน

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,17:39   อ่าน 42 ครั้ง