โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3
ด้วยในวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องในการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,23:55   อ่าน 87 ครั้ง