โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
มองเกียรติบัตรผลO-NET และ NT
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนและนักเรียน O-net กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ50ขึ้นไป และมอบเกียรติบัตร ครูผู้สอน NTระดับชัินประถมศึกษาปีที่3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ และการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,21:39   อ่าน 143 ครั้ง