โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
วันสารทไทย2563
ด้วยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของทางภาคใต้ ได้ให้ความรู้กับนักเรียนได้เรียนรู้ถึงขนมชนิดต่างๆที่ใช้ในเดือนสิบ ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำขนม ความหมายของขนม 
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,05:47   อ่าน 338 ครั้ง