โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
ลูกเสือรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน
5 สิงหาคม 2563
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์จัดกิจกรรม “ลูกเสือรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,22:40   อ่าน 393 ครั้ง