โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
29 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูผู้ให้วิชาและความรู้
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,23:53   อ่าน 433 ครั้ง