โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ในวันที่่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ ได้ดำเนินการ ปฐมนิเทศนักเรียนเข่าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบไปด้วย นักเรียนระดับอนุบาล 1 จำนวน 29 คน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 34 คน และนักเรียนชั้นมีธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 43 คน พร้อมกับนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และแจกกระเป๋าให้กับนักเรียนด้วย
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,10:46   อ่าน 401 ครั้ง