โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
26 มิถุนายน 2563 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน 2563
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
Save Zone , No New Face
“พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะ คนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,10:21   อ่าน 97 ครั้ง