โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
มอบปัจจัยพิ้นฐาน นักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ โดยการนำของผู้อำนวยการ นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ และพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ได้ทำการมอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ภายใต้สถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,05:33   อ่าน 525 ครั้ง