โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
21 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์เข้ารับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ในนามตัวแทนผู้อำนวยการและคณะครูขอขอบพระคุณ ท่านรอง สำเริง สุวรรณพงค์ และท่าน ศน.เฉลิมศรี ชูสุวรรณ ที่มาติดตามนิเทศและให้ข้อมูลแก่คณะครูในวันนี้
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,17:12   อ่าน 125 ครั้ง