โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน สำรวจความพร้อมของจานดาวเทียม ในการเตรียมความพร้อมในการเรียน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ได้ออกพื้นที่ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูความพร้อมในเรื่องของจานดาเทียม สัณญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อที่จะรองรับในการเรียนการสอนผ่านทางไกลดาวเทียมของวังไกลกังวล ในวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด- 19
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,22:46   อ่าน 450 ครั้ง