โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference “การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
30 เมษายน 2563
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference “การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,00:30   อ่าน 126 ครั้ง