โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
ประกวดนวัตกรรม
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์จัดกิจกรรม “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์” เพื่อให้คณะครูได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,15:38   อ่าน 515 ครั้ง