โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ภาพกิจกรรม
บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 มีนาคม 2563  นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ได้เป็นประธาน ในการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 3 ที่ สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 จำนวน 19 คน
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,13:07   อ่าน 28 ครั้ง